Vorige slide
Volgende slide

A.H. Smink architecten is een bureau dat tekent voor het ontwerp en de voorbereiding van projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en interieur.

Als bureau hanteren we een stijlidioom dat zich kenmerkt door heldere architectuur met veelal natuurlijke materialen en eigentijdse vormen. De menselijke maat ten opzichte van de gebouwde omgeving blijft hierin een belangrijk ontwerpthema. De ontwerpopgave wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd, te weten vanuit de stedebouwkundige, landschappelijke, logistieke afhandeling, integratie van de constructie en installaties, het (toekomstig) gebruik en de gebruikers zelf.

Om deze redenen wordt gewerkt vanuit een totaalvisie en denken wij invloed te willen uitoefenen op de directe omgeving van het gebouw maar ook op de inrichting, lichtinval/verlichting, het interieur en het kleurgebruik, kortom de gebruikswaardering. Wederzijds respect en inspiratie tussen een opdrachtgever en de architect zijn cruciaal in het realiseren van functionerende en interessante bouwwerken en interieurs.

De ontwerper zal samen met de opdrachtgever vanuit maatschappelijke inzichten en een programma van eisen komen tot een goed ontwerp.
Binnen het architectenbureau is sprake van een directe organisatiestructuur. Elk project kent zijn eigen projectteam van architect en bouwkundig tekenaar en/of technisch medewerker. Externe adviseurs worden afhankelijk van de aard van het werk toegevoegd aan ons bureauteam. Het voordeel is dat continue een ieder op hun vakgebied beschikt over actuele kennis, die niet beperkt is tot bureau gebonden projecten en adviesgroepen

Aanpak en planning
Voor de start van het ontwerpproces is een haalbaarheidsanalyse van het programma van eisen noodzakelijk. Daartoe wordt het beschikbare budget vergeleken met het ambitieniveau van het programma van eisen.

Van het voorlopige ontwerp kan een elementenbegroting gemaakt worden. Kostenbewaking speelt namelijk een essentiële rol gedurende het bouwproces.

. … Iedere particuliere opdrachtgever verdient een eigen aanpak.

Tijdens een kennismakingsgesprek zullen we samen een plan van aanpak opstellen aan de hand van uw programma van eisen.

Hierbij zullen onder andere vergunningentraject, budget, het bouwproces in het algemeen en honorarium aan bod komen.

Impressie

Scroll naar boven