Over ons

A.H. Smink architecten is een bureau dat tekent voor het ontwerp en de voorbereiding van projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en interieur. Als bureau hanteren we een stijlidioom dat zich kenmerkt door heldere architectuur met veelal natuurlijke materialen en eigentijdse vormen. De menselijke maat ten opzichte van de gebouwde omgeving blijft hierin een belangrijk ontwerpthema.

De ontwerpopgave wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd, te weten vanuit de stedebouwkundige, landschappelijke, logistieke afhandeling, integratie van de constructie en installaties, het (toekomstig) gebruik en de gebruikers zelf. Om deze redenen wordt gewerkt vanuit een totaalvisie en denken wij invloed te willen uitoefenen op de directe omgeving van het gebouw maar ook op de inrichting, lichtinval/verlichting, het interieur en het kleurgebruik, kortom de gebruikswaardering.

Wederzijds respect en inspiratie tussen een opdrachtgever en de architect zijn cruciaal in het realiseren van functionerende en interessante bouwwerken en interieurs. De ontwerper zal samen met de opdrachtgever vanuit maatschappelijke inzichten en een programma van eisen komen tot een goed ontwerp.

Binnen het architectenbureau is sprake van een directe organisatiestructuur. Elk project kent zijn eigen projectteam van architect en bouwkundig tekenaar en/of technisch medewerker.

Adviseurs worden afhankelijk van de aard van het werk toegevoegd aan ons bureauteam. 

Het voordeel is dat continue een ieder op hun vakgebied beschikt over actuele kennis, die niet beperkt is tot bureau gebonden projecten en adviesgroepen.   

Almer Smink

Tijdens mijn opleiding tot architect is er naast architectuur en stedenbouw een interesse voor kunstgeschiedenis en schilderkunst ontstaan. Kleur en vorm  bepalen mede de sfeer en levendigheid van een gebouw op onze omgeving. De compositie tussen beiden is een belangrijke component naar materialisatie en realisatie van het bouwwerk in zijn geheel.   

Het ontstaan van een schilderij kent geen voorschriften, budgetten en tijdschema’s. De ontwikkeling op een doek is voor mij pure expressie en een volledig intuïtief proces zonder enige belemmering en telkens een vrijbrief voor nieuwe inspiratie.

Scroll naar boven