Woningbouw

Organisatie, aanpak en planning

Voor de start van het ontwerpproces is een haalbaarheidsanalyse van het programma van eisen noodzakelijk. Daartoe wordt het beschikbare budget vergeleken met het ambitieniveau van het programma van eisen.

Van het voorlopige ontwerp kan een elementenbegroting gemaakt worden. Kostenbewaking speelt namelijk een essentiële rol gedurende het bouwproces.

De constructieve ontwerpen en technische installaties – door derden – zijn onderdeel voor het opstellen van het definitieve ontwerp/betekening. 

Na goedkeuring van de opdrachtgever zal in overleg een (vooroverleg)omgevingsvergunning worden ingediend.

Scroll naar boven